Despre Proiect

Despre Proiect

Societatea românească de astăzi este una dinamică și în continuă transformare, ceea ce implică schimbări majore asupra cetățenilor români la nivel social, economic și comunitar.

Proiectul “O oră pentru democrație” are ca scop formarea și dezvoltarea competențelor social-civice necesare generațiilor actuale de tineri, în vederea participării active la viața comunității, contribuind la apărarea valorilor și principiilor libertății, a pluralismului, a drepturilor omului și a statului de drept.

Proiectul atrage atenția asupra unor aspecte negative precum marginalizarea, excluziunea, exploatarea sau discriminarea, deseori întâlnite într-o comunitate ce are noțiuni încă fragile asupra drepturilor și obligațiilor unui cetățean, indiferent de vârstă.

Programul pilot “O oră pentru democrație”, adresat tinerilor din Drobeta-Turnu Severin, a fost gândit ca un instrument educativ de responsabilizare, conștientizare și abordare a vieții sociale, al cărui spațiu de exercițiu îl reprezintă comunitatea. Noutatea acestui proiect o reprezintă abordarea dinamică a cunoștințelor acumulate și punerea lor în practică în rândul elevilor din orașul Drobeta-Turnu Severin, prin activități interactive de conștientizare a nevoii de participare directă, în toate aspectele ce țin de comunitatea din care aceștia fac parte.

Elevii implicați vor conștientiza importanța participării active în viața comunității prin informare, reflecție, adoptarea unor atitudini, dialog, decizie și acțiuni. Acțiunea începe cu lucruri mici, dar atât de mari, precum: respect, solidaritate, responsabilitate, sinceritate, încredere în tine și în cei din jurul tău.