Despre Proiect

Asociația MAIE

LOGO-MAIE Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană a fost creată în 2012 cu scopul de a susține transformarea României într-o societate care pune preț pe cunoaștere, creativitate, inovație, respect pentru diversitate și încredere. Prin proiectele realizate, Asociația MAIE își propune să susțină tinerii care doresc să se implice în activități civice în comunitatea din care fac parte, urmărind  întărirea identității europene prin promovarea valorilor comune. Credem că întărirea democrației nu poate fi realizată decât prin dezvoltarea unei culturi participative prin implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor