Despre Proiect

Despre Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin

Revoluţia din 1989 a adus o schimbare fundamentală în România, dar drumul lung al instaurării democraţiei nu a fost încheiat nici măcar acum, după 25 de ani.

România democratică a trecut printr-un proces dificil de schimbare, înlocuirea sistemului comunist a constat în primul rând în schimbarea mentalităţilor şi implicarea cetăţenilor în construcţia unui stat care a păstrat, din nefericire, “greaua moştenire comunistă”. România a devenit un stat european ca urmare a sacrificiului şi implicării celor care au ieşit în stradă în 1989.

Istoria oraşului Drobeta-Turnu Severin după 1990 nu este diferită de istoria României în ansamblul ei. Situaţiile cu care s-a confruntat acest oraş reprezintă o parte din tranziţia românească, specifică oraşelor de provincie.

În acest context, proiectul „O oră pentru Democrație” este primul proiect din România inspirat de modelul democrației participative elvețiene, venind în întâmpinarea nevoii acute de programe educaționale coerente pentru tinerii din România, în domeniul democrației participative și a cetățeniei active. Studii la nivel european și românesc arată că nivelul relativ scăzut de participare a tinerilor la viața democratică nu este cauzat de refuzul lor de a se implica în viața politică și socială, ci mai mult din pricina adaptării insuficiente a sistemelor politice la nevoile și așteptările acestora. La baza participării se află educația politică, cu accent pe activități practice implementate în procesul de învățare despre democrație. Într-o țară post-comunistă, ca România, educația democratică este în etapele sale incipiente, iar nevoia de inițiative în acest domeniu este foarte mare. „O oră pentru Democrație” este conceput ca un proiect pilot, de 18 luni, în Drobeta-Turnu Severin, un oraș în care acest tip de acțiuni adresate tinerilor lipsește, în ciuda potențialului și a disponibilității pe care comunitatea le-a arătat în implementarea acestor metode de formare a tinerilor elevi în spiritul democrației participative. Prin urmare, proiectul își propune să creeze oportunități pentru elevii de liceu din Drobeta-Turnu Severin, pentru ca aceștia șă poată înțelege democrația participativă și beneficiile ei, dar și să devină cetățeni activi în comunitatea din care fac parte.

Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană a derulat mai multe proiecte de educaţie în Drobeta-Turnu Severin şi a reuşit să creeze deja o legătură cu tinerii din acest oraş. Reuşita proiectului „O oră pentru Democrație” depinde, pe lângă eforturile echipei, și de implicarea tinerilor din Drobeta-Turnu Severin și determinarea acestora de a pune în aplicare, în viața de zi cu zi, informațiile dobândite în decursul celor 18 luni de educație democratică.

Efectele proiectului vor fi vizibile și cuantificabile pe termen lung, tinerii putând fi promotorii unui nou stil de viață, cu implicare activă în problemele comunității, iar Drobeta-Turnu Severin poate deveni, astfel, un model de inițiativă și un exemplu de succes care poate insipra și alte comunități să facă primii pași în educarea tineretului pentru un viitor mai bun.