Resurse

Interacțiuni

„Tinerii din întreaga lume reprezintă atât o sursă enormă de resurse umane pentru dezvoltare, cât şi factorii cei mai importanţi în schimbarea socială, în dezvoltarea economică şi în inovaţiile tehnologice. Imaginaţia, idealurile, capacităţile intelectuale considerabile şi concepţiile lor sunt esenţiale pentru dezvoltarea continuă a societăţii în care trăiesc. Problemele ivite în viaţa tinerilor, cât şi concepţiile şi aspiraţiile lor reprezintă componentele esenţiale ale provocării şi ale perspectivelor pe care societatea le are în prezent, dar şi cele ale viitoarelor generaţii.“

NAŢIUNILE UNITE, 1995

Secțiunea de Interacțiuni este un instrument de promovare a implicării tinerilor din întreaga lume în comunitățile din care fac parte. Demersul contribuie la familiarizarea beneficiarilor acestui proiect cu modalitățile prin care alți tineri au făcut față provocărilor la care sunt supuși.

Fie că vorbim de acțiuni de voluntariat, de proiecte comunitare, de participarea civică sau politică, aceste exemple pot constitui un model de urmat pentru tinerii din Drobeta-Turnu Severin și de ce nu și din alte orașe ale României.