Trebuie este înlocuit cu Vrei – sau care sunt beneficiile utilizării metodelor nonformale în educația pentru democrație

30 mai 2016

Comunicare, Noutati

d

Joi, 19 mai 2016, în cadrul Seminarului Național O oră pentru democrație, Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană a organizat o cafenea publică cu tema Metodele nonformale în educația pentru democrație.  Profesorii, elevii, specialiștii în democrație – participanți la Seminarul Național – au discutat despre beneficiile utilizării acestor metode, provocările întâmpinate, dar și despre creșterea interesului elevilor pentru educația democratică. Cafeneaua publică a fost facilitată de Andreea Firastraeru și Alina Constantinescu.

Organizatorii au urmărit identificare unor exemple de bune practici referitor la metodele deja experimentate de participanți, precum și stimularea colaborării dintre elevi, profesori și experți. Pentru participanți, nonformalul înseamnă libertate de exprimare, crearea unui cadru mai liber pentru comunicare/exprimarea ideilor, fără frica de cadrele didactice și frica de a greși.

13240766_1740236732887298_9205499384498059673_n

Participanții la cafeneaua publică au fost elevi, care au experimentat metodele nonformale în cadrul proiectului O oră pentru democrație, experți din domeniul democrației participative, care au participat la workshop-uri nonformale, dar și profesori, care au încercat să crescă gradul de interes al elevilor prin alternarea metodelor nonformale cu cele formale în timpul orelor predate.

Într-o primă fază au fost discutate metodele nonformale experimentate deja de participanți, atât din perspectiva de facilitator, cât și din cea de participant. Metodele abordate au fost exerciții de istorie orală (arborele familiei); exerciții de vorbit în public (discurs); simulări ale procesului de luare a deciziei; exerciții outdoor, jocuri de rol.

Având în vedere varietatea participanților au fost identificate mai multe beneficii ale utilizării metodelor nonformale în vederea predării educației democratice. Astfel, metodele nonformale cresc motivația elevilor. Aceștia nu participă deoarece trebuie, ci pentru că vor. Ei devin mai curioși, sunt mai (pro)activi și au inițiativă. Elevul nu este un simplu receptor al informațiilor furnizate de profesori, ci devine participant – reține mai ușor, rămâne atent, se implică activ. Experienţele practice îl implică şi emoţional, dobândește mai mult curaj să acţioneze şi încredere în abilităţile lui. În același timp, statul în bancă se transformă în cerc. Accentul se pune pe munca în echipă, colaborare, consolidarea relațiilor, redescoperirea colegilor – noi prieteni, rezultele obținute în echipă.

13240759_1740236652887306_1760577032324753072_n

În ciuda beneficiilor recunoscute ale acestui tip de educație, profesorii și elevii care au încercat să implementezemetode nonformale în cadrul orelor lor, s-au lovit de mai multe obstacole: lipsa timpului la clasă, necesitatea / presiunea atingerii obiectivelor din programă; programul foarte încărcat al profesorilor, programul încărcat al elevilor;  număr mare de elevi; lipsa resurselor pentru achiziția materialelor necesare. Mai mult, la liceele tehnologice materiile opționale sunt strict pe specializare, educația civică nu este o opțiune; la liceele teoretice materii opționale sunt adesea alese de fapt de către profesori/diriginți.

În acest context, soluțiile identificate de participanți au inclus: o gestionare mai eficientă a resurselor de timp; identificarea a diverse posibilități de susținere financiară a activităților nonformale; realizarea unor parteneriate. Mai mult, reprezentanții elevilor au cerut să consulte pachetele de materii opționale înainte de a se decide, pentru a nu se decide „din oficiu” de către profesori.