60 '

Primul proiect de educație din România inspirat de modelul democrației participative elvețiene

„Nimic nu se poate realiza fără cetăţeni, nimic nu poate dura fără instituţii”
‐ Jean Monnet

Democraţia participativă reprezintă legătura transparentă dintre cetăţeni sau votanţi şi reprezentanţii sau aleşii comunităţii în diferite funcţii de importanţă publică. Prin implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor care le afectează viaţa se poate vorbi de democraţia participativă eficientă care reflectă principiile constituţionale şi valorile europene.

În contextul global al crizei economice, care îndepărtează tot mai mult cetățeanul de instituțiile statului, a devenit esențială înțelegerea democrației participative și a cetățeniei active. Educația democratică timpurie contribuie la dezvoltarea competențelor cetățenești necesare pentru viața într-o societate aflată mereu în schimbare.

Pentru fiecare tănăr severian, proiectul “O oră pentru democraţie” va aduce o altă perspectivă şi posibil un nou mod de viaţă. Cunoştiinţele acumulate de tineri în cadrul acestui proiect pot să schimbe comportamente şi practici. În același timp vor beneficia de informaţii şi mijloace concrete de implicare în rezolvarea anumitor situaţii cu care se confruntă comunitatea în care trăiesc.

“Elveția - integrarea unei societăți multiculturale prin intermediul instituțiilor politice”
‐Wolf Linder

Elveția (denumire oficială, Confoederatio Helvetica) este o țară cu o tradiție democratică unică având 27 de sisteme politice (unul federal și 26 de sisteme cantonale). Democrația elvețiană se caracterizează prin: consultarea directã a populației, prin referendum și inițiativă populară; absența diviziunii putere-opoziție și guvernare pe baza colegialității în guvern și a consensului în parlament; organizare federală ce alocă responsabilități administrative reduse la nivel central și extinse la nivel local (cantonal si comuna)

Democrația directă presupune participarea directă a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor politice, inclusiv deciziile privind legile, decretele proiectelor parlamentului și deciziile referitoare la bugetul de stat. Sistemul politic elvețian include elemente importante de participare directă a cetățenilor pentru crearea, modificarea și desființarea normelor juridice obligatorii. Cu alte cuvinte, o democrație reprezentativă modernă este completată de către instituțiile direct-democratice.

Succesul democrației elvețiene se datorează instituțiilor sale care au găsit o cale să construiască unitatea unei societăți multiculturale, să integreze minoritățile și să depășească diviziunile sociale pe calea acomodării prin intermediul democrației consensuale. Marie Widmer menționa că pentru elvețieni democrația nu înseamnă doar asigurarea unui tratament egal tuturor în ceea ce privește programele de învățare, cât și oferirea pentru fiecare individ a oportunității de a-și dezvolta o abilitate caracteristică în școală adaptată la nevoile sale și la cerințele societății.

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană.